Η Greek Geeks Α.Ε. αναλαμβάνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια την παροχή υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency, www.eea.europa.eu) όσο αφορά multimedia προϊόντα, web design, web applications, web communication strategy, web re-launching και υλοποίηση της web 2.0 παρουσίας του οργανισμού.

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε μέσα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν δεκαέξι ευρωπαϊκές εταιρείες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελεί θεμελιώδη στόχο στην ατζέντα της Ε.Ε., που κύριο σκοπό του έχει την παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον.

Το συμβόλαιο αυτό έρχεται σε συνέχεια του τετραετούς συμβολαίου – πλαισίου που ανατέθηκε το 2010 στην Greek Geeks από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the European Union, www.publications.europa.eu) που αφορούσε στην υλοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων, όπως websites, DVDs, CDs, Blu-Ray Discs, e-books, etc., χρησιμοποιώντας content management systems από λογισμικό.