Το 2016 ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της H.E.C. S.A, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά από projects - όπως ήταν η ηλεκτρονική τιμολόγηση, για την οποία και βραβεύτηκε, η ψηφιοποίηση όλων των Accounts Payable/Receivable της εταιρείας και η ενσωμάτωσή τους στο ERP, αλλά και η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Αυτή την περίοδο η εταιρεία σχεδιάζει την υλοποίηση μιας νέας ψηφιακής ενοποιημένης πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματώνει όλα τα operations της εταιρείας, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων της, καλύπτοντας και την επικοινωνία των μέσων παραλαβής της εταιρείας. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί εσωτερικά από τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Η υλοποίησή της θα ξεκινήσει προς το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2017, ενώ αναμένεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017.

«Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί offline και online και θα αναπτυχθεί στο στιλ μιας browser based εφαρμογής πάνω σε Cutting Edge τεχνολογίες της Microsoft (όσον αφορά το UI/Web Services/RDBMS/OS) και της Embarcadero (για την υποστήριξη των ASync Services)» δηλώνει στο NetFAX ο Στέλιος Λαδάς, ΙΤ Μanager της H.E.C. Η υλοποίηση της ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας θα προσφέρει στην επιχείρηση άμεση και αυτοματοποιημένη ενημέρωση για όλες τις παραλαβές καταλοίπων από τα μέσα περισυλλογής της σε πραγματικό χρόνο, αντικαθιστώντας τη σημερινή χειροκίνητη και χρονοβόρα διαδικασία, με την πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα σε όλους τους εγκεκριμένους χρήστες του συστήματος.