Στο πλαίσιο απορρόφησης του PSG (Printing Systems Group) του πολυεθνικού ομίλου Staples/COBE Capital από τον όμιλο Heidelberg DruckMachinen AG, μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο, η Heidelberg Hellas βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών της, με στόχο να εναρμονιστεί με την υποδομή του πολυεθνικού ομίλου, προσδίδοντας, στην τελική φάση υλοποίησης του έργου, προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.

Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.