Η hellas online συνέβαλλε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Τ Bank.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην διασύνδεση του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας μέσω IP Mpls VPN τεχνολογίας καθώς και στην διεκπεραίωση του συνόλου των τηλεφωνικών κλήσεων μέσα από το προηγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της hellas online.

 Με την υλοποίηση του  έργου η Τράπεζα επιτυγχάνει τα εξής: α) Αναβαθμίζει σημαντικά τις ταχύτητες ανταλλαγής δεδομένων στο Δίκτυο των καταστημάτων της (80 σημεία παρουσίας πανελλαδικά), β) Διασυνδέει τα κεντρικά σημεία παρουσίας της μέσω δικτύου οπτικών ινών, γ) Αποκτά μεγαλύτερη και γρηγορότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δ) Έχει την δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών τόσο στις υπηρεσίες διακίνησης δεδομένων όσο και στις υπηρεσίες φωνής και ε) Μειώνει δραστικά το κόστος των τηλεπικοινωνιών της.