Η Hellastat και η Credit Info Schufa GmbH γνωστοποίησαν ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά του 100% των μετοχών της Credit Info Hellas στην Hellastat.

H Credit Info , παλιότερα γνωστή ως Alpha Mi, είναι η πρώτη εταιρεία παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, ενώ η Hellastat αποτελεί σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο των επιχειρηματικών πληροφοριών και των συστημάτων αξιολόγησης φερεγγυότητας πελατών και πιστωτικών κινδύνων.