Η Helm Ελλάς ΑΒΕΕ, μια εταιρεία που εστιάζει στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση οικοδομικών μηχανισμών και συστημάτων διακίνησης, αποφάσισε να προχωρήσει σε αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της.

Επενδύοντας σε Cisco Unified Communication τηλεφωνικό κέντρο βελτιστοποίησε το επίπεδο επικοινωνίας της και εξοικονόμησε από τηλεπικοινωνιακά κόστη. Παράλληλα, αναβάθμισε το δίκτυό της επιλέγοντας νέα Gigabit Cisco Switches & Routers, καθώς και το ασύρματο δίκτυο με νέα Cisco Wireless Access Points εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προκειμένου να καλύψει τις εκτεταμένες ανάγκες των γραφείων, του εργοστασίου αλλά και της αποθήκης. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αναβάθμισης της υποδομής της, η Helm Ελλάς επέλεξε να επενδύσει σε νέους servers, με λύση Backup & Business Continuity.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου της εταιρείας, ήταν επίσης, η ενεργοποίηση και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών ασφάλειας νέας γενιάς IPS, Malware Protection, URL Filtering, backup και Application Control. Ως εκ τούτου η εταιρεία, επένδυσε σε next-generation firewalls της Cisco. Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου σε monitoring επίπεδο, έγινε εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εργαλείου PRTG, ώστε πλέον η εταιρεία από μία οθόνη διαχείρισης να έχει μια πλήρη εικόνα του δικτύου της.

Στρατηγικός συνεργάτης της Helm Ελλάς για την υλοποίηση των παραπάνω λύσεων ήταν η εταιρεία SiEBEN. Η SiEBEN, μέσω των consulting services που παρέχει, οριοθέτησε αρχικά τα σημεία εκείνα που έχρηζαν άμεσης αναβάθμισης για τη Helm Ελλάς και έπειτα εφάρμοσε και υλοποίησε με επιτυχία όλα τα παραπάνω έργα. Σκοπός της SiEBEN ήταν να προτείνει τις πλέον κατάλληλες λύσεις, μέσω των οποίων η Helm Ελλάς, θα ενισχύσει την ασφάλεια του δικτύου της, θα απλοποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες και λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της, κάνοντας πάντα χρήση των πλέον καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής.