Η Λεόντειος Σχόλη Νέας Σμύρνης ανέθεσε στην helppc την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος, δημιουργώντας μια πρότυπη τεχνική υποδομή, για την κάλυψη τωρινών και μελλοντικών αναγκών του Σχολείου.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: α) Ευρυζωνικότητα μέσω Οπτικών ινών και Wi Fi σε όλο το χώρο των Σχολείων και β) Σύγχρονο Server Room, Συστοιχία Virtual Servers. Εκτός της τεχνικής υποδομής, η helppc ανέλαβε την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης 140 εκπαιδευτικών της Λεοντείου σε σουϊτα Microsoft Office και χρήση Διαδραστικών Πινάκων.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από το πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%.