Η Hipac ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια του ειδών πληροφορικής για το τμήμα Επιστήμης, Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξυπηρετητών, εκτυπωτών, σαρωτών και οθονών.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 135.149 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.