Η Hipac ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια 300 ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 332.367 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.