Η Hipac ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 200 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 100 φορητών. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 319.955 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.