Η Hitachi δημιούργησε το Hitachi Insight Group, μια επιχειρηματική μονάδα που θα επιφορτιστεί με το καθήκον να συνδυάσει τις IT και IoT λύσεις και στρατηγικές της Hitachi σε έναν και μοναδικό οργανισμό.

Μάλιστα, ήδη το Hitachi Insight Group ανέπτυξε την Lumada, μια «ανοικτή» και προσαρμόσιμη IoT πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει και ολοκληρώνει τις ποικίλες εμπορικές τεχνολογίες της Hitachi από τις ποικίλες προϊοντικές ομάδες που διαθέτει. Αποτέλεσμα είναι μια κοινή πλατφόρμα που περιλαμβάνει δυνατότητες data orchestration, streaming analytics, ευφυΐας περιεχομένου και μοντέλα εξομοίωσης, καθώς επίσης και άλλες τεχνολογίες λογισμικού. Αρκεί να σημειωθεί πως πέρυσι η Hitachi πέτυχε έσοδα της τάξεως των 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με το IoT, προσφέροντας συνολικά 33 IoT λύσεις σε μια ευρεία γκάμα από καθετοποιημένες αγορές και τομείς.