Σε αντίθεση με το δυσχερές κλίμα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών και κυρίως στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η hellas online σε απάντησή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλώνει ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα να συμμαχήσει ή να εξαγοράσει κάποια εταιρεία, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνέργειες και το αντίστοιχο εύλογο τίμημα.

Η hellas online υποστηρίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και βρίσκεται σε συζητήσεις – επαφές με την Vivodi Telecom, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών και χωρίς να μπορεί να προεξοφληθεί η έκβαση των εν λόγω συζητήσεων και επαφών. 

Η Vivodi Telecom, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι συζητάει με την hellas online, όπως και με άλλες εταιρείες και διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί δυσχερής οικονομικής θέσης της.