Η HP γνωστοποίησε την ενοποίηση της πλατφόρμας 3PAR Utility Storage στο χαρτοφυλάκιο HP Converged Infrastructure, με στόχο την απλοποίηση επεκτάσιμων λύσεων cloud computing.

 Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει νέες λύσεις storage για διαδικασίες virtualization και data deduplication. Έτσι, βελτιστοποιείται η παροχή υπηρεσιών cloud, με τεχνολογίες όπως το αυτοματοποιημένο storage tiering, αλλά και δυνατότητες thin storage, οι οποίες αποτρέπουν την αχρείαστη παροχή πόρων και βελτιώνουν την απόδοση. Με την αξιοποίηση της πλατφόρμας HP 3PAR Utility Storage, η HP προσφέρει μια λύση block-and-file storage που βασίζεται σε ένα storage array, βοηθώντας τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να ενοποιήσουν storage hardware και να ανταποκριθούν στη ραγδαία αύξηση του όγκου των δεδομένων.

Επίσης, η HP έχει απλοποιήσει τη διαχείριση δεδομένων, προσφέροντας στους πελάτες δυνατότητες ενοποιημένης διαχείρισης και συνολικά χαμηλότερο κόστος κτήσης.

Η ενοποίηση των λύσεων της 3PAR στο HP CloudSystem οδηγεί στη μείωση του χρόνου υλοποίησης cloud λύσεων, στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας της διαχείρισης storage κατά 10 φορές, καθώς και στην περικοπή των εξόδων storage κατά 50%.