Η ΗΡ και η βρετανική Autonomy Corporation κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας η ΗΡ θα εξαγοράσει το 100% των μετοχών της Autonomy έναντι 42,11 δολαρίων ανά μετοχή. Η συνολική αξία της εξαγοράς ανέρχεται σε 10,25 δισ. δολ.

Η συναλλαγή εγκρίθηκε από τα Δ.Σ και των δύο εταιρειών. Η προσφορά αυτή έχει ένα 64% premium βάσει της τιμής της μετοχής της Autonomy όπως αυτή έκλεισε την προηγούμενη μέρα και 58% premium σε σχέση με το μέσο όρο της τιμής που είχε η μετοχή της τον προηγούμενο μήνα. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Autonomy ιδρύθηκε το 1996 και είναι παγκόσμιος ηγέτης κατασκευής λογισμικού υποδομής και συγκεκριμένα στο πεδίο των data analytics.

Η πλατφόρμα Intelligent Data Operating Layer και το λογισμικό της Autonomy περιλαμβάνουν μια σειρά από ισχυρές επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως ενδο-επιχειρησιακή αναζήτηση, αλληλεπίδραση με πελάτες, διακυβέρνηση πληροφορίας, web content management, records management, end-to-end eDiscovery, business process management, web optimization, κοκ.