Οι παραγγελίες για το 2ο τρίμηνο του 2011 παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έρευνα της Gartner.

«Παρόλο που παρατηρείται σταθερή αύξηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα προ κρίσης», σημείωσε αναλυτής της. Οι x86 servers αυξήθηκαν κατά 8,4% ως προς τα τεμάχια και 17,7% ως προς τα έσοδα. Οι RISC/Itanium servers μειώθηκαν κατά 8,5% σε επίπεδο παραγγελιών και 4,3% σε επίπεδο εσόδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η κατηγορία των mainframes παρουσίασε μείωση μείωση 48,8%. Από την πλευρά των κατασκευαστών, η HP συνέχισε να ηγείται της αγοράς βάσει εσόδων. Η εταιρεία επέδειξε έσοδα 3,9 δις. δολ. το 2ο τρίμηνο (29,8% μερίδιο αγοράς, παρόλο που αυτό μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με πέρυσι).

Ακολουθούν οι ΙΒΜ (3,7 δις και λίγο αυξημένο μερίδιο στα 28,7%), Dell (1,8 δις. δολ. και μειωμένο μερίδιο στα 14,2%), Oracle (936 εκατ. δολ. και μερίδιο στα 7,1%), Fujitsu (836 εκατ. δολ και αυξημένο κατά 3 μονάδες μερίδιο στα 6,3%). Σε επίπεδο παραγγελιών, η ΗΡ παρέμεινε ηγέτιδα με αύξηση 11,7%, που κυρίως προήλθε από τους ProLiant servers. To μερίδιό της ανήλθε σε 30,8% (αύξηση κατά μια μονάδα). Όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές – εκτός της Dell η οποία  διατήρησε τη 2η θέση με μερίδιο 21,9% – επέδειξαν αύξηση σε επίπεδο παραγγελιών. Η ΙΒΜ εδώ είχε μερίδιο 11,7%, η Fujitsu 3,1% και η Lenovo 1,6%.

«Παρόλες τις  αναταράξεις στην οικονομία, η αγορά των server ανακάμπτει στην περιοχή της ΕΜΕΑ, όπου η αύξηση στα έσοδα ξεπερνά αυτή των παραγγελιών, κυρίως λόγω της προμήθειας high end servers στην περιοχή», δήλωσε ο αναλυτής της εταιρείας.