Η HP και η Cisco, γνωστοποίησαν πρόσφατα μία εναλλακτική λύση για τη γεφύρωση των αρχιτεκτονικών δικτύωσης και server που αφορούν σε κέντρα δεδομένων, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επιλογών και τη διαλειτουργικότητα για τους κοινούς τους πελάτες.

Το Cisco Fabric Extender για HP BladeSystem, το οποίο είναι γνωστό και ως Cisco Nexus B22 Fabric Extender (FEX) για HP, προσφέρει στους πελάτες επέκταση του Cisco Unified Fabric στο HP c-Class BladeSystem. Η λύση προσφέρει ολοκληρωμένη ενοποίηση σε όσους επενδύουν σε περιβάλλοντα HP BladeSystem και Cisco Nexus switch, διατηρώντας τις υποδομές τους με την υφιστάμενη τεχνολογία του κέντρου δεδομένων. Η συγκεκριμένη λύση, που έχει αναπτυχθεί από κοινού από την HP και τη Cisco, επιτρέπει στους πελάτες να συνδέσουν και να ρυθμίσουν εύκολα το HP BladeSystem c-Class και το Cisco Unified Fabric.