Η HP και η VMware ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ανάπτυξης και διάθεσης μιας νέας γενιάς συστημάτων πρόληψης εισβολής, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί ειδικά για εικονικά και cloud περιβάλλοντα με βάση την πλατφόρμα VMware vSphere.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής HP Converged Infrastructure, η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της επιτυχημένης λύσης HP TippingPoint IPS, η οποία έχει αναπτυχθεί για την πλατφόρμα VMware vSphere, έτσι ώστε οι υπάρχουσες υλοποιήσεις να περάσουν σε ένα νέο επίπεδο. Στόχος των δυο εταιρειών είναι να προσφέρουν προηγμένη ασφάλεια στις επιχειρήσεις, μέσω της ενοποίησης της λύσης HP TippingPoint IPS με τις λύσεις VMware vShield και VMware vCloud Director.

Η ενοποίηση των λύσεων θα ενισχύσει τις διαδικασίες πρόληψης εισβολής κακόβουλων προγραμμάτων σε περιβάλλοντα cloud, μέσω της ενοποιημένης διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών όπως η σάρωση, η αναγνώριση απειλών και η αποτροπή επιθέσεων.