Η HP παρουσιάζει μια νέα σουίτα προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς να αξιοποιήσουν τη δύναμη του cloud computing, διασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας, επιδόσεων και διαθεσιμότητας.

Οι νέες λύσεις του χαρτοφυλακίου HP Hybrid Delivery προσφέρουν τα οφέλη των συστημάτων cloud computing, καλύπτοντας παράλληλα τις συγκεκριμένες ανάγκες επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών.

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Enterprise Cloud Services-Compute προσφέρει δυνατότητες “private cloud as a service” μέσω των υπερσύγχρονων data centers της HP. Η λύση HP CloudSystem είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα, ενοποιημένα συστήματα για την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα, δημόσιας χρήσης και υβριδικά περιβάλλοντα cloud computing.

Συνδυάζοντας λύσεις της υποδομής HP Converged Infrastructure με το λογισμικό HP Cloud Service Automation, το νέο σύστημα προσφέρει ενοποιημένες δυνατότητες ασφάλειας, διαχείρισης και συμμόρφωσης για εφαρμογές, καθώς και για εικονικές και φυσικές υποδομές.

Το σύστημα HP CloudSystem υποστηρίζει ακόμη τη νέα λύση HP Cloud Maps,  η οποία προσφέρει προπαραμετροποιημένα εργαλεία καταλόγου, ώστε να παρέχει αυτόματα βελτιστοποιημένες εφαρμογές και πόρους υποδομών.

Τέλος, η υπηρεσία HP Cloud Discovery Workshop βοηθά τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς να αναπτύξουν έξυπνες στρατηγικές και τον κατάλληλο σχεδιασμό για την αξιοποίηση  του cloud computing.