Η HP παρουσιάζει τα νέα συστήματα storage HP P10000 3PAR που διαθέτουν δυναμικά χαρακτηριστικά για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών πληροφορικής για επιχειρήσεις μέσω δημόσιων και ιδιωτικών cloud περιβαλλόντων, δηλαδή με βάση το μοντέλο IT-as-a-Service.

Σε αυτά περιλαμβάνονται δυνατότητες multi-tenancy για την ενοποίηση της ροής εργασιών, με ενισχυμένες thin technologies για αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων και αυτόνομη κατανομή της ροής εργασιών. Έτσι, ενισχύεται σημαντικά η επιχειρησιακή ευελιξία. Η IDC εκτιμά ότι μέχρι το 2012, το 85% των νέων εφαρμογών θα έχει αναπτυχθεί ειδικά για πρόσβαση μέσω περιβαλλόντων cloud.

Η ευέλικτη παροχή εφαρμογών που βασίζονται σε εικονικά και cloud περιβάλλοντα προϋποθέτει τη σύνδεση πολλαπλών συστημάτων storage σε ένα ενιαίο σύστημα. Η δυνατότητα ομαδοποίησης λύσεων storage μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για επιπρόσθετες συσκευές virtualization. Έτσι, μπορεί να μειώσει τα κόστη, το κόστος διαχείρισης και το ρίσκο σε επίπεδο υπηρεσιών μέσα στην αρχιτεκτονική του data center.