Η HP παρουσιάζει νέες λύσεις για τη διαχείριση και την αλλαγή των εφαρμογών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα την ταχύτητα και την ευελιξία, ώστε να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δώσουν ώθηση στην καινοτομία.

Η λύση λογισμικού HP Application Portfolio Management (HP APM), η οποία διατίθεται μέσω του μοντέλου Software-as-a-Service, βοηθά τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν άμεσα τις εφαρμογές που χρειάζονται εξορθολογισμό, βάσει αναλύσεων που στηρίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα και στους επιχειρησιακούς στόχους. Συνδυάζοντας τη λύση HP APM με τις υπηρεσίες HP Applications Rationalization, οι επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίσουν εξατομικευμένα roadmaps αλλαγών, τα οποία συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου εφαρμογών που διαθέτουν.

Ακόμα, οι υπηρεσίες HP Applications Transformation to Cloud βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναλύσουν τα περιβάλλοντα εφαρμογών και υποδομών, ώστε να καταλήξουν στις ιδανικές λύσεις cloud, να αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο roadmap αλλαγών και να διαθέσουν εφαρμογές μέσω cloud.Η ασφάλεια αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και βασική ανησυχία των επιχειρήσεων για κάθε έργο εκσυγχρονισμού. Η λύση HP Fortify Real-Time Hybrid Analysis είναι η πρώτη εφαρμογή ανάλυσης που συμβάλλει στην αποκάλυψη της πηγής πιθανών ευπαθειών λογισμικού, καθώς παρακολουθεί και αναλύει επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο.