Η HP παρουσιάζει το νέο της όραμα για την “Instant-On” επιχείρηση. Μια “Instant-On” επιχείρηση ή δημόσιος οργανισμός ενσωματώνει την τεχνολογία σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να καλύπτει καλύτερα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και των πολιτών.

Με την υιοθέτηση απομακρυσμένων τεχνολογιών και του cloud computing, οι τεχνολογικές λύσεις και οι διαδικασίες είναι συνδεδεμένες και άμεσα διαθέσιμες. Έτσι, οι πολίτες και οι πελάτες περιμένουν να εξυπηρετηθούν ταχύτατα από τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς. Με τις νέες ολοκληρωμένες της λύσεις, η HP βοηθά τους οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας, ώστε να ενισχύσουν την καινοτομία σε κάθε σημείο της αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, όπως οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι mobile συσκευές που προσφέρουν πρόσβαση και τα data centers που είναι αναγκαία για τη λειτουργία μιας “Instant-On” επιχείρησης.

Η νέα γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων της HP, η οποία βασίζεται στο ευρύ χαρτοφυλάκιο hardware, λογισμικού και υπηρεσιών της εταιρείας, προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να εκσυγχρονιστούν, να προχωρήσουν σε αλλαγές, να βελτιωθούν και να υιοθετήσουν μια “Instant-On” προσέγγιση. Οι λύσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) HP Application Transformation, β) HP Converged Infrastructure, γ) HP Enterprise Security και δ) HP Information Optimization.