Η HP και η Palm, Inc. κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας, η HP θα εξαγοράσει την Palm, τον πάροχο smartphone που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Palm webOS, έναντι 5,70 δολ. ανά κοινή μετοχή (ή 1,2 δισ. δολ. για το σύνολο της επιχείρησης) σε μετρητά.

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δυο εταιρειών. Η παγκόσμια απήχηση και η οικονομική δυναμική της HP, σε συνδυασμό με την κορυφαία πλατφόρμα webOS της Palm, θα ενισχύσει τη δυνατότητα της εταιρείας να συμμετέχει πιο ενεργά στις γρήγορα αναπτυσσόμενες και κερδοφόρες αγορές των smartphone και των διασυνδεδεμένων απομακρυσμένων συσκευών. Η μοναδική πλατφόρμα webOS της Palm θα επιτρέψει στην HP να αξιοποιήσει χαρακτηριστικά όπως η ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών εργασιών και οι δυνατότητες ανταλλαγής ενημερωμένων πληροφοριών μεταξύ διάφορων εφαρμογών.