Η HP γνωστοποιεί την εξαγορά της Stratavia, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των βάσεων δεδομένων και της αυτοματοποίησης εφαρμογών και έχει έδρα το Denver των Η.Π.Α. Οι όροι της συμφωνίας δε δημοσιοποιήθηκαν.

Η εξαγορά της Stratavia θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της επιχειρησιακής μονάδας HP Software and Solutions, προσθέτοντας λύσεις για την υλοποίηση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων, middleware και προπαραμετροποιημένων εφαρμογών. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν τους πελάτες να απλοποιήσουν την υλοποίηση εφαρμογών και τη διαχείριση υβριδικών περιβαλλόντων πληροφορικής, τα οποία αποτελούνται από φυσικά και εικονικά περιβαλλόντων που βρίσκονται τόσο εντός, όσο και εκτός μιας επιχείρησης.