Η HP έλαβε την πιστοποίηση Excellence in Service Operations από την Technology Services Industry Association (TSIA) για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανώτερων τεχνικών υπηρεσιών για προσωπικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ).

Η HP παραμένει η μόνη κατασκευάστρια εταιρεία PC, η οποία έλαβε την πολυπόθητη για τον κλάδο αναγνώριση για το 2010. Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτιμά τη λειτουργία των field και web services καθώς και των υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου για τους πελάτες.

Ελεγκτές από την TSIA επιθεώρησαν σχολαστικά τις διοικητικές πολιτικές και τις διαδικασίες της HP. Οι υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας συγκρίθηκαν με σχεδόν 300 από τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου συμπεριλαμβανομένων των: δέσμευσης στελεχών, διαχείρισης ταλέντων, υποστηρικτικών εργαλείων και τεχνολογίας καθώς και λειτουργικών μετρήσεων. Έμπειροι ελεγκτές με περισσότερα από 20 χρόνια πείρας ως service executives διεξήγαγαν τη σχολαστική διαδικασία του ελέγχου στην εταιρεία.