Η HP Ελλάς υπέγραψε συμφωνία με την Pearson VUE, που αφορά στον τομέα της εξέτασης των υποψηφίων που επιδιώκουν να λάβουν πιστοποίηση δεξιοτήτων/γνώσεων/εμπειρίας στην πληροφορική, όπως HP ExpertONE, VMware, και Linux Professional Institute (LPI).

Το εξεταστικό κέντρο θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε όσους πελάτες και συνεργάτες παρακολουθούν την αντίστοιχη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΗΡ Ελλάς, και δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μέσω ιστοσελίδων των διαδικτύου.

Σύμφωνα με την Pearson VUE, οι διαδικασίες της εξέτασης και πιστοποίησης βρίσκονται στον πυρήνα της επαγγελματικής κατάρτισης και η HP Ελλάς μπορεί να συνδράμει σημαντικά, προσφέροντας προσβάσιμες και ασφαλείς εξετάσεις στους υποψηφίους. Το σύστημα της Pearson VUE διαχειρίζεται τις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης για λογαριασμό εκατοντάδων εταιρειών.