Η HP Hellas ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υλοποίησης έργου virtualization για λογαριασμό της Wind Hellas, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρησιακών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η HP και η Wind συνεργάστηκαν για την υλοποίηση έργου με βάση την πλατφόρμα VMware vSphere 4, η οποία αξιοποιεί ολοκληρωμένες τεχνολογίες virtualization για data centers εταιρειών με υψηλές απαιτήσεις από το πληροφοριακό τους περιβάλλον. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις έξι μήνες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της Wind στους τομείς για γρήγορη υλοποίηση έργων (time-to-market), για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας στη διαχείριση των συστημάτων και για εξοικονόμηση πόρων.

Έπειτα από διαγωνισμό με αντικείμενο την αξιοποίηση και την επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού του data center της Wind, το έργο ανατέθηκε στη Syscom και την HP. Η επιλογή της Wind βασίστηκε στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η HP στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων πληροφοριακών υποδομών της εταιρείας βασιζόταν σε τεχνολογίες και λύσεις της HP.