Συμφωνία εξαετούς χρονικής διάρκειας για την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics σε χιλιάδες υπαλλήλους της συνήψε η HP Inc. με την Microsoft Corp.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία η HP Inc. εκτιμά πως θα είναι σε θέση να ενισχύσει σε δραστικό βαθμό το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των τομέων marketing, πωλήσεων και των υπηρεσιών. Όπως σημείωναν στελέχη της HP Inc, με τα Dynamics, Azure, Office 365 και τις υπόλοιπες cloud λύσεις της Microsoft η εταιρεία επέλεξε την απαιτούμενη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των πωλήσεων και των υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλίσει μια ενιαία όσο και απρόσκοπτη εμπειρία πωλήσεων τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες της. Ταυτόχρονα, θεωρούν πως η συνολική απόδοση της εταιρείας  θα πολλαπλασιαστεί σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.