Όπως δήλωσε στο crn.com η Meg Whitman, CEO της εταιρείας, στο πλαίσιο ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του νέου οικονομικού έτους «η εταιρεία θα διπλασιάσει τις δραστηριότητές της στο κανάλι, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στους συνεργάτες της, αξιοποιώντας, παράλληλα, και τις μεγάλες προοπτικές που δημιουργούνται από την πλατφόρμα Synergy».

Η χαρακτηριζόμενη ως Composable Infrastructure αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Synergy συνδυάζει ευέλικτες πηγές πόρων, Software defined Intelligence, όπως και μια ενοποιημένη θύρα προγραμματισμού. Η HPE αναγνωρίζει εδώ μια νέα κατηγορία συστημάτων, συνδέοντας τα παραδοσιακά πληροφοριακά περιβάλλοντα με τα private clouds, μια κατηγορία η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των εσόδων της.