Στην ανάπτυξη και παρουσίαση της σουίτας HPE Verity, μιας ολοκληρωμένης σειράς εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω των οποίων θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν και να εξάγουν αξιοποιήσιμα στοιχεία που προκύπτουν από επιχειρησιακές πληροφορίες, προχώρησε η Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Επιπροσθέτως, η τελευταία παρουσίασε και το HPE Verity Information Archiving, το οποίο και αποτελεί το πρώτο module της σουίτας για τη διαχείριση και τον έλεγχο δεδομένων ώστε να είναι συμμορφωμένα με βάση τις κανονιστικές, νομικές και λειτουργικές ανάγκες.