Η Huawei, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακών λύσεων στον κόσμο, γνωστοποίησε ότι της απονεμήθηκε το "Βραβείο Αριστείας στην Ανάπτυξη Προτύπων" από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ).

Το  βραβείο αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς της Huawei στον ορισμό του προτύπου IEEE 802.1AS. Το IEEE 802.1AS αποτελεί ένα πρότυπο συγχρονισμού το οποίο εφαρμόζεται σε μητροπολιτικά δίκτυα και δίκτυα πρόσβασης τύπου Ethernet.

To πρότυπο αυτό καθορίζει το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση της σύγχρονης μετάδοσης για ευαίσθητες στο χρόνο υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ήχου και εικόνας, καθώς και για δίκτυα εικονικής και Ethernet γεφύρωσης, στα οποία η καθυστέρηση είναι σταθερή ή συμμετρική.

Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση του συγχρονισμού κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας, την προσθήκη, αφαίρεση, ή αναπαραμετροποίηση των στοιχείων του δικτύου και τη βλάβη δικτύου. Καθορίζει, επίσης, τη χρήση των προδιαγραφών ΙΕΕΕ 1588 στο πλαίσιο των IEEE 802.1Q και 802.1D.