Η Huawei γνωστοποίησε σήμερα ότι έχει επιτυχώς ολοκληρώσει μία Φωνητική Κλήση μέσω Μεταγωγής Κυκλώματος με τη μέθοδο Fallback (CS Fallback) (circuit switched fallback) σε συνεργασία με ανεξάρτητη εταιρεία κατασκευής συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

H κλήση, που έγινε στο Δοκιμαστικό Εργαστήριο Διαλειτουργικότητας τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution) και ΕPC (Evolved Packet Core) της Huawei στη Σανγκάη, αποδεικνύει ότι οι πάροχοι που χρησιμοποιούν τεχνολογίες LTE/EPC για την παροχή υπηρεσιών δεδομένων, θα μπορούν ταυτόχρονα να προσαρμόζουν το υπάρχον CS δίκτυο για την παροχή φωνητικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη βασική λύση που έχει καθοριστεί από τον οργανισμό 3GPP, η μέθοδος Fallback για κλήσης φωνής μέσω μεταγωγής κυκλώματος θεωρείται η προτιμότερη λύση για τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης δικτύου τεχνολογίας LTE/EPC. Από πλευράς χρήστη, ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση στην πραγματοποίηση κλήσεων και υποστηρίζει τις ομαλές μεταβιβάσεις. Σε παρόχους, δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα υπάρχοντα δίκτυά τους και με αυτό οτον τρόπο να προστατεύουν τις επενδύσεις τους.