Η Huawei γνωστοποίησε την έναρξη λειτουργίας του πρώτου πρωτοτύπου 40G PON (Passive Optical Network). Το σύστημα40G PON δοκιμάστηκε και πιστοποιήθηκε από κοινού από την Huawei και το China Telecom Beijing Research Institute.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία  πολυπλεξίας μήκους κύματος (wavelength division multiplexing -WDM), η οποία επιτρέπει ρυθμό μετάδοσης  downstream 40 Gb/s και  upstream 10 Gb/s, χωρίς να απαιτεί μεταβολή στα προϋπάρχοντα δίκτυα οπτικής διανομής GPON/xGPON (optical distribution networks – ODN). Το σύστημα επίσης υποστηρίζει ρυθμό οπτικού διαμερισμού (optical splitting ratio) 1:512 και απόσταση μετάδοσης 20 χλμ.