Η Huawei γνωστοποίησε την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της λύσης 42Mb/s Dual Carrier HSPA+ για την PCCW, τον σημαντικότερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στο Hong Kong.

Η PCCW ξεκίνησε τη διάθεση υπηρεσιών 42Mb/s στις 11 Αυγούστου, και είναι πλέον η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ασία που εφαρμόζει εμπορικά τεχνολογία αιχμής 42Mb/s Dual Carrier HSPA+. Η τεχνολογία Dual Carrier βασίζεται στην ταυτόχρονη λειτουργία δύο καναλιών (carrier) που επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση των  42Mb/s. Η λύση 42Mb/s Dual Carrier HSPA+ αποτελεί μια αναβάθμιση που ουσιαστικά διπλασιάζει τις μέγιστες ταχύτητες downlink δεδομένων του υπάρχοντος κινητού ευρυζωνικού δικτύου HSPA+ της Huawei, που διαθέτει η  PCCW.

Η Huawei προμήθευσε την PCCW με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 42Mb/s DC-HSPA+, που συμπεριλαμβάνει δίκτυο ραδιοφωνικής πρόσβασης, δίκτυο κορμού, και συσκευές.

Η λύση  SingleRAN@Broad της Huawei επέτρεψε στην PCCW να δημιουργήσει ένα πολύ-επίπεδο κινητό ευρυζωνικό δίκτυο στο Hong Kong, να αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου, να βελτιώσει την εμπειρία του τελικού χρήστη, και παράλληλα, να μειώσει το τελικό κόστος ιδιοκτησίας.  Επιπλέον, η λύση δικτύου κορμού SingleEPC packet της Huawei, βοηθά την  PCCW να βελτιώσει τη συνολική λειτουργία του κινητού ευρυζωνικού δικτύου, ενώ το εμπορικά διαθέσιμο dongle της Huawei E372, προσφέρει κινητή ευρυζωνική εμπειρία με ταχύτητες downlink έως 42Mb/s και uplink έως 5.76Mb/s.