Την αναγκαιότητα των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών να στρέψουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, την αρχιτεκτονική και τις αντίστοιχες υπηρεσίες πλήρως προς την κατεύθυνση του cloud επεσήμανε ο Eric Xu, Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei με την εταιρεία να επιχειρεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Huawei λάνσαρε μια παγκόσμια στρατηγική για το cloud, με βάση την οποία ισχυρίζεται πως θα κάνει πλήρως “cloudify” το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της προκειμένου να καθοδηγήσουν το cloudification και την ψηφιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, η Huawei αναμένεται να ηγηθεί του σχετικού οικοσυστήματος επιλέγοντας τηλεπικοινωνιακούς συνεργάτες που έχουν την πρόθεση να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες σχέσεις και συνεργασίες με enterprise πελάτες, τα δίκτυα, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις τους, καθώς επίσης και των δεδομένων προκειμένου να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες cloud.