Μια νέα Bluemix cloud υπηρεσία, την Bluemix Continuous Delivery, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν ταχύτατα, να ελέγξουν και να κλιμακώσουν τα toolchains που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών, παρουσίασε η IBM.

Η Bluemix Continuous Delivery ενσωματώνεται αυτόματα με εργαλεία που προέρχονται από τρίτους, όπως λ.χ. GitHub και Slack, καθώς επίσης με open source και IBM εργαλεία. Υπογραμμίζεται πως μέχρι πρότινος η χειροκίνητη ολοκλήρωση των εργαλείων μεταξύ τους μπορεί να απαιτούσε πολλές ώρες ή ακόμη και ημέρες. Ωστόσο, με τη νέα υπηρεσία, οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν toolchain templates προκειμένου να κλιμακώσουν toolchains κατά μήκος της επιχείρησής τους με ελάχιστα κλικ! Την ίδια στιγμή, το Continuous Delivery παρέχει ένα Delivery Pipeline το οποίο με τη σειρά του αυτοματοποιεί τις διαδικασίες κατασκευής, ελέγχου και εφαρμογής.