Το πρώτο της κέντρο καινοτομίας blockchain σχεδιάζει να δημιουργήσει στη Σιγκαπούρη η IBM. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα projects της είναι να εστιάσουν στην ανάπτυξη εμπορικών λύσεων με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονομικών συναλλαγών και διαδικασιών μεταξύ πολλαπλών μερών.

Σύμφωνα με στελέχη της IBM, το συγκεκριμένο κέντρο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης (Singapore Economic Development Board – EDB) και την Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (Monetary Authority of Singapore – MAS) θα εργαστούν από κοινού με την κυβέρνηση, βιομηχανίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να αναπτύξει σειρά εφαρμογών και λύσεων που θα στηρίζονται στο blockchain, την κυβερνοασφάλεια και τις τεχνολογίες cognitive computing.