Η IBM, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στους Εμπορικούς της Συνεργάτες στην Ελλάδα και τη Κύπρο, βράβευσε τις εταιρείες/συνεργάτες της με τις υψηλότερες επιδόσεις και παρουσίασε τη συνολική πορεία της ΙΒΜ που φέτος κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία, «Outstanding Performance in 2010», βραβεύτηκε η εταιρία Cosmos Business Systems S.A. για την περιοχή της Ελλάδας και η NewCytech Business Solutions Ltd για την περιοχή της Κύπρου. Επιπλέον, για την περιοχή της Ελλάδας βραβεύτηκαν η Singular Logic S.A. στην κατηγορία, «Retail Store Solutions Top Performer in 2010», καθώς και οι εταιρείες Active Computers S.A. και IT Open Solutions S.A. στην κατηγορία, «Tier-2 Top Performer in 2010».  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο τους εορτασμού της Εκατονταετηρίδας, η ΙΒΜ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εταιρεία, τις αξίες της και τον στρατηγικό της προσανατολισμό καθώς και τη μακροχρόνια πορεία της, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία και επιχειρηματικό μετασχηματισμό.