Η ΙΒΜ ανακοίνωσε την ένταξη της Θεσσαλονίκης στην πρωτοβουλία Smarter Cities Challenge (@CitiesChallenge), ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας σε δήμους και περιφέρειες ανά τον κόσμο, προκειμένου να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα που τους απασχολούν.

Στο πλαίσιο αυτό ομάδα εμπειρογνωμόνων της εταιρείας πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη στις αρχές Νοεμβρίου προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει μια συνεργατική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτών προτύπων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, πολίτες κ.ά). Στόχοι της δημιουργίας της εν λόγω πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, το αυξημένο επίπεδο της διαφάνειας, η συμμετοχή, η αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και η τοπική ανάπτυξη καθώς και η παροχή των βέλτιστων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ΙΒΜ  και δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα που επιχειρεί να φέρει κοντά όλους τους φορείς της πόλης για να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ανοιχτών δεδομένων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας και στοχεύει να κινητοποιήσει όλη την πόλη, ώστε όλοι μαζί να παρέχουμε δεδομένα για να παραχθεί έτσι αξία για την πόλη». Ο Σπύρος Πουλίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για την ΙΒΜ Ελλάδος η προσθήκη της πόλης της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Smarter Cities Challenge της ΙΒΜ, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πόλεις από όλο τον κόσμο. Η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα ελκυστική και αποτέλεσε πρόκληση για την ΙΒΜ η οποία θα θέσει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της στη διάθεση του Δήμου.. ..»