Η IBM ανακοίνωσε την εξαγορά της Sanovi Technologies, μιας εταιρείας που παρέχει λογισμικό hybrid cloud recovery, cloud migration και business continuity για εταιρικά data centers και υποδομές cloud.

Αυτές οι δυνατότητες σε συνδυασμό με τα advanced analytics θα επιτρέψουν στην IBM να ενισχύσει την Software Defined Resiliency στρατηγική της, παρέχοντας υπηρεσίες Business Continuity και Disaster Recovery στους πελάτες της. H προσθήκη των τεχνολογιών της Sanovi στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο λύσεων resiliency της IBM, οδηγεί σε μια λύση που βοηθά στην απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών disaster recovery, βελτιώνει τη διαχείριση των recovery workflows και συμβάλει στη μείωση του χρόνου ανάκτησης, στο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και στην ελάττωση του χρόνου testing του disaster recovery.