Στην απόκτηση της Ισραηλινής EZSource η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων ανακάλυψης εφαρμογών, προχώρησε η IBM.

Στελέχη της τελευταίας δήλωσαν πως με τη συγκεκριμένη κίνηση επιχειρείται η προσθήκη της τεχνολογίας της EZSource στις λύσεις διαχείρισης API που ήδη διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των z/OS Connect και IBM API. Η Ισραηλινή εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2003, είναι γνωστή για το visual dashboard προϊόν της που με τη σειρά του βοηθά τους προγραμματιστές να εκσυγχρονίσουν κρίσιμες όσο και στρατηγικής σημασίας mainframe εφαρμογές.