Η Xerox προχώρησε σε παγκόσμια συμφωνία με την IBM για να αναλάβει τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης εκατομμυρίων εγγράφων για λογαριασμό της IBM και των πελατών της.

Η Xerox αποτελεί τον παγκόσμιο συνεργάτη ψηφιοποίησης που προτίμησε η ΙΒΜ Managed Business Process Services (MBPS), μία μονάδα του Global Technology Services της ΙΒΜ. Η μονάδα MBPS της IBM αυτοματοποιεί και τυποποιεί λειτουργίες back-office σε τμήματα, όπως το λογιστήριο, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, η μισθοδοσία και οι αναφορές εξόδων.

Η ΙΒΜ πρόκειται να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων της Xerox, για να δώσει στους πελάτες της ψηφιακή πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αυτή τη στιγμή αποθηκευμένες σε εκτυπωμένα έγγραφα.