Μια σειρά από νέες υπηρεσίες με τις οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες της να σχεδιάσουν και αναπτύξουν τεχνολογίες blockchain σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο cloud, παρουσίασε η IBM.

Υπενθυμίζεται πως το blockchain αποτελεί μια τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από το bitcoin και είναι ουσιαστικά ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά με τη διαδικασία της εγγραφής και της πιστοποίησης των συναλλαγών. Πιστεύεται δε πως η εν λόγω τεχνολογία θα απλοποιήσει τη διαδικασία της δόμησης και του «κτισίματος» οικονομικά αποδοτικών επιχειρηματικών δικτύων δίχως να απαιτείται η ύπαρξη κεντρικού ελέγχου.