Στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Promontory Financial Group, μιας συμβουλευτικής εταιρείας risk management και Κανονιστικής συμμόρφωσης, προχώρησε η IBM.

Στα σχέδια της τελευταίας είναι να συνδυάσει την εξειδίκευση, τη γνώση και τις υπηρεσίες του Promontory Financial Group με τις cognitive δυνατότητες του Watson της “Μεγάλης Γαλάζιας”, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα την τεράστια λειτουργική προσπάθεια και το κόστος που συνεπάγεται με την διαρκή αλλαγή των απαιτήσεων σε επίπεδο κανονισμών και διαχείρισης του ρίσκου. Την ίδια στιγμή, το Promontory Financial Group αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των συνολικών προσπαθειών που καταβάλει η IBM για την ανάπτυξη λύσεων cognitive που σχετίζονται με τους τομείς του ρίσκου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.