Η Ginni Rometty, CEO της IBM, παρουσίασε ένα νέο σετ αρχών, τις οποίες η εταιρεία θα ακολουθήσει για την ανάπτυξη και την περαιτέρω διάδοση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και των cognity πληροφοριακών συστημάτων της.

Αυτές οι τεχνολογίες εγείρουν ερωτήματα κάποια εκ των οποίων παραμένουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αναπάντητα. Αν και γίνονται μελέτες και διεξάγονται ανοικτοί διάλογοι για τη διαχείρισή τους, η IBM θεωρεί ότι είναι καλύτερο να καθορίσει σαφές αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη από τώρα, ώστε να καθοδηγήσει την υπεύθυνη υιοθέτηση και χρήση των καινοτομιών της. Οι αρχές της IBM στην εποχή του cognitive computing είναι:
• Σκοπός – στόχος των cognitive συστημάτων και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από την IBM είναι να επαυξήσουν την ανθρώπινη ευφυΐα. Η τεχνολογία, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πολιτικές της εταιρείας θα σχεδιάζονται για να βελτιώνουν και να επεκτείνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, εμπειρογνωμοσύνη και δυναμικό.
• Διαφάνεια – για να μπορέσουν τα γνωστικά συστήματα να εκπληρώσουν το δυναμικό αλλαγής του κόσμου που εμπεριέχουν, είναι ζωτικό οι άνθρωποι να εμπιστευτούν τις συστάσεις, τις αποφάσεις και τις κρίσεις τους . Η IBM θα κάνει ξεκάθαρο το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες, τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πληροφορίας, τους μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευσή τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δεδομένων και των insights που παράγονται από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. 
• Δεξιότητες – Η IBM θα επενδύσει για να δώσει σε σπουδαστές και εργαζόμενους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν αποτελεσματικά και σε συνεργασία με τα συστήματα ΑΙ και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασία που θα αναδυθούν στην εποχή του «cognitive economy».