Στο πλαίσιο εκδήλωσης που έλαβε χώρα χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, των αρμόδιων αντιδημάρχων και εμπειρογνωμόνων της IBM, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της έκθεση της IBM για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από το Δήμο.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί μια συνεργατική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτών προτύπων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων με το οικοσύστημα της πόλης. Βάσει πληροφοριών και δεδομένων που σύλλεξε μετά από κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με περισσότερους από 30 εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της IBM προτείνει πέντε βασικούς άξονες δράσεις:

– Αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων Πληροφορικής του Δήμου και διορισμός CDO (Chief Data Officer) για τη διαχείριση και υλοποίηση της στρατηγικής αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων
– Δημιουργία ενός περισσότερου συνεργατικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ανοικτών Δεδομένων
– Χάραξη στρατηγικής ανοιχτών δεδομένων με την εδραίωση συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου και των αρμόδιων φορέων
– Χρήση βέλτιστων πρακτικών του εξωτερικού για την αρτιότερη υλοποίηση ενός μοντέλου για τα ανοικτά δεδομένα
– Επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των περιορισμένων πόρων.

Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα προβεί στη σύσταση «Συμβουλίου Ανοιχτών Δεδομένων» και προσκάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεισφέρουν στη συγκρότησή του.