Η IBM σε συνέχεια των φετεινών εκδηλώσεων που αφορούν στην εκατονταετηρίδα της, παραχώρησε σε τοπικό επίπεδο, ενημέρωση τύπου αφιερωμένη στα 100 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης, η εταιρεία ανακοίνωσε τα σχέδια της για την προβολή της εκατοστής επετείου από την ίδρυσή της, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητές της όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί ως σήμερα, καθώς και τον  στρατηγικό της προσανατολισμό γύρω από τη δημιουργία ενός «Εξυπνότερου Πλανήτη». Η ΙΒΜ  επιπλέον, συμπληρώνει 74  χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά αλλά και 48 χρόνια δραστηριοποίησης στην Κυπριακή αγορά.

Η πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος έγινε το 1939 στην Ελλάδα. Το 1946 οι πρώτες ηλεκτρονικές γραφομηχανές της ΙΒΜ παραδίδονται σε μεγάλο τραπεζικό οργανισμό της χώρας και το 1960 εγκαθιστά τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή στην χώρα.  Στην Κύπρο, παραδίδει το 1963 το πρώτο σύστημα σε τραπεζικό οργανισμό της χώρας.