Με την πιστοποίηση ATP - Cisco TelePresence Satellite Partner, η IBM Hellas αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός συνεργάτης της Cisco στην Ελλάδα και την Κύπρο που έχει τη δυνατότητα υλοποίησης λύσης TelePresence.

Η λύση Cisco TelePresence δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ζωντανή, διαπροσωπική εμπειρία μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στους πελάτες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.