Η Avaya ξεκινάει μία νέα συνεργασία με την ΙΒΜ, ως "Avaya Platinum Certified Partner".

Η συνεργασία αυτή καλύπτει, όλο, το φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών που προσφέρει η Avaya, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εφαρμογή των λύσεων τους, στο χώρο των Unified Communications, Conferencing και Contact Centers, όπως η ενσωμάτωση του IBM WebSphere Voice Server and Application Server με το Avaya Interaction Center και Avaya Voice Portal.

Η συνεργασία της Αvaya με την ΙΒΜ, θα προσφέρει στην ελληνική αγορά, άρτιες επικοινωνιακές λύσεις, μέσω εξελιγμένων τεχνολογικών δομών αλλά και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.