Η ICTV Hellas, στο πλαίσιο της επικείμενης υποβολής της αίτησης εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αξιών PLUS του Λονδίνου, στα τέλη του τρέχοντος μηνός, θα συμμετέχει στην έκθεση «Growth Europe Event 2008» την Τετάρτη 11 Ιουνίου στο Barbican Center του Λονδίνου. H ICTV Hellas είναι θυγατρική της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και είναι εγκατεστημένη στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων i4G.