Η DNV AE, ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης και πιστοποίησης για την διαχείριση κινδύνου, εφαρμόζει την οργανωμένη λύση της Impact για την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση των τιμολογίων που εκδίδει και την άυλη ηλεκτρονική αποστολή τους μέσω της ασφαλής Paperless@connect πλατφόρμας.

Η εταιρεία αρχειοθετεί τα τιμολόγια που εκδίδει, οργανωμένα και βάσει πληθώρας κριτηρίων (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία, Ημερομηνία κ.α.) αποστέλλοντας τα παράλληλα στους πελάτες που επιθυμεί άυλα και ηλεκτρονικά.